Ngày 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng là năm ngành BHXH đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội năm 2023
Toàn cảnh hội nghị

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững.

Tính đến hết năm 2023, cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, đạt 39,25% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 3,92% LLLĐ trong độ tuổi (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW); 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt gần 31,6% LLLĐ trong độ tuổi.

Đặc biệt, có trên 93,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) và là chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT hiệu quả; giải quyết vướng mắc về cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn năm 2019 đến 2022; bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT. Đến nay, BHXH Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP cho các cơ sở y tế phục vụ công tác KCB.

Công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; giải quyết, chi trả chế độ, chính sách luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng với chất lượng phục vụ ngày càng cao.

Năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho gần 95,7 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT… Tổng số chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN lên đến trên 439,27 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm qua, ngành đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 tạo đột phá trong quản lý; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp và được người dân, xã hội đánh giá cao.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay. Trong đó, ngành đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 22 nghìn đơn vị với tổng số tiền chậm đóng các đơn vị đã khắc phục là trên 2.023 tỷ đồng. Năm 2023, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu – đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng trên số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (năm 2016 là 6%).

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao chính là hoàn thành trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân được Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua là cơ sở, tiền đề để ngành BHXH Việt Nam triển khai công tác năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Tập trung triển khai 8 giải pháp trọng tâm

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương tập thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên, góp phần ổn định, phát triển kinh tế – xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội năm 2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành BHXH Việt Nam đã đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội năm 2023, góp phần đổi mới cách tiếp cận chính sách xã hội; khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dự báo trong năm 2024, nền kinh tế – xã hội sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành BHXH Việt Nam cần tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai trong toàn ngành.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành BHXH nắm bắt, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai, từ đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp. Đồng thời, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành BHXH cần khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; …

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu ngành BHXH quản lý cơ chế tài chính các quỹ đảm bảo đúng quy định, an toàn, bền vững và hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội năm 2023
Lãnh đạo Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân của BHXH Việt Nam.
Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam, gồm: Ông Đỗ Ngọc Thọ – Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH và bà Nguyễn Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao thưởng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho ông Nguyễn Thế Mạnh- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.