Him Lam Land đổi tên thành Truong Son Land, người trong cuộc nói gì?
Him Lam Land đã được đổi tên thành Truong Son Land. Ảnh: TL.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa đổi tên thành Công ty cổ phần bất động sản Trường Sơn (Truong Son Land Corporation) trong ngày 20/12/2023.

Người đại diện theo pháp luật của Him Lam Land là ông Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1965). Ông Thủy đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Him Lam Land từ năm 2008, Phó tổng giám đốc đầu tư và tài chính Công ty cổ phần Him Lam (Tập đoàn Him Lam) từ năm 2002.

Sau khi tiến hành đổi tên thương hiệu, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Truong Son Land Corporation vẫn là ông Nguyễn Ngọc Thủy, địa chỉ trụ sở chính của công ty vẫn nằm tại số 152/1A đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, các website cũ của Him Lam Land đã bị xoá.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng ký văn bản gửi các cổ đông, đối tác, để thông báo việc đổi tên thương hiệu. CEO Truong Son Land Corporation cho biết, việc thay đổi tên Him Lam Land sẽ không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ dân sự, cũng như việc thực hiện hợp đồng, thoả thuận mà các bên đã ký kết trước đây. Toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Him Lam Land sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

Còn bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó tổng giám đốc Him Lam Land cho hay, việc đổi tên thương hiệu nằm kế hoạch tái định vị thương hiệu, độc lập với Tập đoàn Him Lam và xây dựng thương hiệu mới cho chiến lược phát triển trong thời gian tới.