Hà Nội đã bố trí hơn 20.058 tỷ đồng triển khai các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục
Hà Nội bố trí hơn 20.058 tỷ đồng triển khai các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục. Ảnh: TL

Theo Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo của TP. Hà Nội, tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, HĐND thành phố đã quyết nghị triển khai kế hoạch đầu tư 41.105,5 tỷ đồng thực hiện 1.310 dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 (NQ 02).

Tại NQ 02, HĐND thành phố đã cập nhật điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách cấp thành phố (bao gồm hỗ trợ mục tiêu cấp huyện). Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố trong giai đoạn 2021 – 2025 sau điều chỉnh là 37.746,3 tỷ đồng thực hiện 1.289 dự án.

Tại Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 8/12/2023, HĐND thành phố đã quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách thành phố đầu tư hỗ trợ các dự án trường học cấp thành phố và hỗ trợ mục tiêu các dự án trường trung học phổ thông phân cấp.

Cụ thể: Giảm danh mục 7/98 dự án trường THPT phân cấp; bổ sung mới 01 dự án xây dựng mới trường THPT Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Sau điều chỉnh có 92 dự án dự nguồn 4.147,5 tỷ đồng (tăng thêm 1.107,4 tỷ đồng cho 29 dự án trung học phổ thông phân cấp bổ sung hỗ trợ – tăng 1.057,404 tỷ đồng và bổ sung mới 01 dự án trường THPT Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 50 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND thành phố cũng đã có chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, dự kiến có 1.088 dự án 24.451,4 tỷ đồng (bổ sung mới 8 dự án, vốn tăng thêm 2.618,2 tỷ đồng). Như vậy, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố trong giai đoạn 2021 – 2025 sau điều chỉnh là 41.361,9 tỷ đồng thực hiện 1.285 dự án.

Đáng chú ý, sau kỳ họp Ban Chỉ đạo thành phố tháng 9/2023, đến nay, đã có thêm 129 dự án mới được phê duyệt quyết định đầu tư, 96 dự án mới khởi công. Lũy kế đến hết 2023 hoàn thành 553 dự án. Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu an sinh xã hội về y tế, giáo dục và gìn giữ, bảo tồn các di tích trên địa bàn thành phố.

Đến nay, ngân sách thành phố đã bố trí 20.058 tỷ đồng thực hiện 973 dự án. Trong đó, dự án cấp thành phố 1.602,2 tỷ đồng (25 dự án); dự án trường THPT 200 tỷ đồng (10 dự án); dự án hỗ trợ cấp huyện 8.255,8 tỷ đồng ( 938 dự án), đạt 74,7% kế hoạch./.